Bc. Jiří Dvořák

MEDICAL SERVIS

domácí péče

www.Ostrava-domacipece.cz

Okamžitý telefonický kontakt:

774 411 110

Poskytované služby

Doporučení lékaře

  • Měření fyziologických hodnot
  • Aplikace (i.m., s.c., i.v.) - injekce do svalu, injekce do kůže a injekce do žíly
  • Aplikace infuzní terapie
  • Aplikace parenterální výživy
  • Všechny druhy převazů včetně péče o katetry a stomie
  • Aplikace inzulínu
  • Nácvik a zaučování aplikace inzulínu
  • RHB dle odbornosti zdravotní sestry

Na základě doporučení praktického nebo odborného lékaře zajišťuje naše agentura ošetření a dohled nad léčbou pacienta v jeho domácím prostředí.

Bc. Jiří Dvořák

MEDICAL SERVIS

domácí péče

Sídlo:

Horymírova 2994/14, 70030 Ostrava - Jih

Moravskoslezský kraj, Česká republika

Kontakt:

Bc. Jiří Dvořák: +420 774 411 110

E-mail: jirka5273@gmail.com

Informace:

IČO: 48431729, odbornost 925

Web: www.Ostrava-domacipece.cz