www.Ostrava-domacipece.cz

Okamžitý telefonický kontakt:

774 411 110

Bc. Jiří Dvořák

MEDICAL SERVIS

domácí péče

Non-stop provozní doba

 

Naše agentura zajišťuje 24 hodin denně, 7 dnů

v týdnu a 365 dnů v roce ošetření a dohled nad léčbou pacienta v jeho domácím prostředí.

Poskytované služby

 

Odběr biologického materiálu, měření fyziologických hodnot, aplikace (i.m., s.c., i.v.), parenterální výživy  - více v sekci Služby

Okamžitý telefonický kontakt

 

Sekretariát: +420 773 837 700, 596 120 381

Sestra Ema Strouhalová:  +420 773 383701

Bc. Jiří Dvořák: +420 774 411 110

Bc. Jiří Dvořák

MEDICAL SERVIS

domácí péče

Sídlo:

Horymírova 2994/14, 70030 Ostrava - Jih

Moravskoslezský kraj, Česká republika

Kontakt:

Bc. Jiří Dvořák: +420 774 411 110

E-mail: jirka5273@gmail.com

Informace:

IČO: 48431729, odbornost 925

Web: www.Ostrava-domacipece.cz